Здравейте, гост!

Информационна система на ВУЗФ

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) е първото в България частно специализирано висше училище в областта на финансите, застраховането, социалното осигуряване, мениджмънта и маркетинга.

Повече за ВУЗФ можете да прочетете на основния ни сайт: За ВУЗФ

Програми и специалности

ВУЗФ предлага обучение за придобиване на образователно-квалификационните степени "Бакалавър" и "Магистър" в три различни форми: редовна, задочна и дистанционна.

Повече информация за спечиалностите по различните програми можете да намерите на следните адреси:

Бакалавърски програми
Магистърски програми

Повече информация

Информация за връзка с ВУЗФ можете да намерите на тази страница: Контакти

Виртуална библиотека

На разположение на всички студенти на ВУЗФ е виртуална библиотека с множество материали за подпомагане на обучението по всички програми и във всички форми на обучение.

За студентите от дистанционна форма на обучение, библиотеката съдържа всички материали за обучение по всяка от изучаваните дисциплини.

По-долу са показани два демонстрационни курса, съответно за бакалавърска и магистърска програма.